• Избягвайте екстремни температурни промени при използване на стъклени капаци.
  • Не потапяйте горещ капак в студена вода.
  • Ако възникне вакуум в капака, не се опитвайте да го отстраните. Първо изключете източника на топлина и отдалечете целия съд от котлона. След това бавно освободете капака.
  • Не използвайте стъклени капаци, които имат пукнатини или драскотини. Ако капакът ви е напукан или има дълбоки драскотини, може да се стигне до спонтанно счупване. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да поръчате нов капак.
  • Не поставяйте стъклени капаци директно върху или под нагревателните елементи.