Алармата на таймера ми не е достатъчно силна, за да я чуя. Как мога да поправя това? Алармата на таймера ми не е достатъчно силна, за да я чуя. Как мога да поправя това?

Алармата на таймера ми не е достатъчно силна, за да я чуя. Как мога да поправя това?