Кухненските везни трябва да се съхраняват, без да се поставя нищо върху тях, за да се избегне ненужно натоварване на сензорите. Батериите трябва да се извадят, ако везната ще се съхранява без да се използва за продължителен период от време.