Πώς πρέπει να αποθηκεύσω το θερμόμετρο της κουζίνας μου; Πώς πρέπει να αποθηκεύσω το θερμόμετρο της κουζίνας μου;

Πώς πρέπει να αποθηκεύσω το θερμόμετρο της κουζίνας μου;

Τα προστατευτικά καλύμματα αποθήκευσης πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια στους αισθητήρες θερμομέτρου για να τα προστατεύουν πριν από την αποθήκευση στο συρτάρι. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται εάν το θερμόμετρο θα αποθηκευτεί χωρίς χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.