Οι ζυγαριές κουζίνας πρέπει να αποθηκεύονται χωρίς να τοποθετείται τίποτα πάνω τους για να αποφευχθεί η περιττή καταπόνηση των αισθητήρων. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται εάν η ζυγαριά θα αποθηκευτεί χωρίς χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.