Zašto se igla na mom Leave-in termometru za meso vrti kada ga stavim u meso prije kuhanja? Zašto se igla na mom Leave-in termometru za meso vrti kada ga stavim u meso prije kuhanja?

Zašto se igla na mom Leave-in termometru za meso vrti kada ga stavim u meso prije kuhanja?

Ako je komad mesa hladniji od sobne temperature, pokazivač će se okretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na brojčanoj skali - termometar nije slomljen. Budući da je ovaj termometar namijenjen ostavljanju u hrani tijekom kuhanja, pokazivač se neće odmah pomaknuti i trebat će mu dulje vrijeme da registrira temperaturu.