Zaštitne navlake za pohranu trebaju biti sigurno postavljene na sonde termometra kako bi se zaštitile prije skladištenja u ladici. Baterije treba ukloniti ako se termometar ne koristi dulje vrijeme.