Alarm na mom vremenskom brojaču nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako to mogu popraviti? Alarm na mom vremenskom brojaču nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako to mogu popraviti?

Alarm na mom vremenskom brojaču nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako to mogu popraviti?