Notīriet ar mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt svarus. Rūpīgi nosusiniet.