Uzglabāšanas laikā uz virtuves svariem nedrīkst novietot citus priekšmetus, lai nevajadzīgi nenoslogotu sensorus. Ja svari netiks ilgstoši lietoti, uzglabāšanas laikā jāizņem baterijas.