Kjøkkenvekter bør oppbevares uten at noe plasseres oppå den for å unngå unødvendig belastning på sensorene. Batteriene bør tas ut dersom vekten skal ryddes bort og ikke være i bruk over en lengre periode.