Aby uniknąć niepotrzebnego obciążania czujników, wagi kuchenne należy przechowywać tak, aby nic na nich nie kładziono. Baterie należy wyjąć, jeśli waga będzie przechowywana bez użycia przez dłuższy czas.