Pred uskladnením v zásuvke by sa na sondy teplomera mali bezpečne nasadiť ochranné puzdrá, aby boli chránené. Ak bude teplomer dlhší čas skladovaný bez použitia, mali by sa z neho vybrať batérie.