Alarm na mojom časovači nie je dostatočne hlasný, aby som ho počul. Ako to môžem opraviť? Alarm na mojom časovači nie je dostatočne hlasný, aby som ho počul. Ako to môžem opraviť?

Alarm na mojom časovači nie je dostatočne hlasný, aby som ho počul. Ako to môžem opraviť?