Alarm na mom tajmeru nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako da popravim ovo? Alarm na mom tajmeru nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako da popravim ovo?

Alarm na mom tajmeru nije dovoljno glasan da ga čujem. Kako da popravim ovo?