Bakgrundsbelysningen på min Single Event-timer släcks innan jag hinner läsa vad det står. Hur kan jag få bakgrundsbelysningen att vara påslagen längre? Bakgrundsbelysningen på min Single Event-timer släcks innan jag hinner läsa vad det står. Hur kan jag få bakgrundsbelysningen att vara påslagen längre?

Bakgrundsbelysningen på min Single Event-timer släcks innan jag hinner läsa vad det står. Hur kan jag få bakgrundsbelysningen att vara påslagen längre?