Signalen på min timer är inte tillräckligt hög för att jag ska höra den. Hur kan jag åtgärda det? Signalen på min timer är inte tillräckligt hög för att jag ska höra den. Hur kan jag åtgärda det?

Signalen på min timer är inte tillräckligt hög för att jag ska höra den. Hur kan jag åtgärda det?