Köksvågar bör förvaras utan belastning för att undvika onödigt tryck på sensorerna. Batterierna bör tas ur om vågen kommer att förvaras oanvänd under en längre tid.