Sensörleri zorlamamak için mutfak terazileri üzerine herhangi bir şey konulmadan saklanmalıdır. Tartı uzun süre kullanılmadan saklanacaksa piller çıkarılmalıdır.