Моля, използвайте точилото само за остриета с фини ръбове; не е предназначен за използване с назъбени ножове. Поставете блока с ножове върху равна, стабилна повърхност. Поставете петата на вашето фино острие върху вложката за заточване. Издърпайте острието от петата до върха, като прилагате лек натиск надолу върху ръба на ножа. Повторете, докато се постигне оптимална острота. Измийте ножовете си след заточване и преди приготвяне на храна.