Трябва ли да почиствам кухненския термометър преди първата му употреба?
Измийте сондите на термометъра преди първата им употреба с топла вода и ...