Jak mohu optimálně využít skleněné víko? Jak mohu optimálně využít skleněné víko?

Jak mohu optimálně využít skleněné víko?

  • Při používání skleněných poklic se vyhněte extrémním teplotním změnám.
  • Horké víko neponořujte do studené vody.
  • Pokud dojde k vakuu víka, nepokoušejte se víko sejmout. Nejprve vypněte zdroj tepla a odsuňte celou pánev pryč od hořáku. Poté pomalu uvolněte víko.
  • Nepoužívejte skleněné poklice, které mají praskliny nebo škrábance. Pokud je vaše víko prasklé nebo má hluboké škrábance, může dojít k samovolnému rozbití. Pro objednání nového víka kontaktujte prosím zákaznický servis.
  • Nepokládejte skleněné poklice přímo na topná tělesa nebo přímo pod topná tělesa.