Na produkty KitchenAid se poskytuje záruka, že neobsahují vady materiálu a zpracování. Po dobu jednoho roku od data koupě, při běžném používání a péči, KitchenAid tento produkt bezplatně vymění, pokud bude zjištěna závada materiálu nebo zpracování. Kromě toho bude od roku dva po dobu životnosti tohoto produktu jakýkoli produkt, u kterého se zjistí závada za podmínek běžného používání a péče, bezplatně opraven nebo nahrazen stejnou položkou nebo položkou stejné nebo lepší hodnoty. Další informace naleznete na obalu.