Πρέπει να καθαρίσω το θερμόμετρο της κουζίνας μου πριν την πρώτη χρήση;
Πλύνετε τους αισθητήρες θερμομέτρου πριν από την πρώτη χρήση με ζεστό νε...