Šiljilo koristite samo za oštrice s finim rubovima; nije namijenjeno za korištenje s nazubljenim noževima. Postavite blok noževa na ravnu, stabilnu površinu. Postavite kraj svoje oštrice s finim rubom na vrh umetka za oštrenje. Povucite oštricu od kraja do vrha uz lagani pritisak prema dolje na rub noža. Ponavljajte dok se ne postigne optimalna oštrina. Operite noževe nakon oštrenja i prije pripreme hrane.