Slik bruker du aluminiumskokekarene dine fra KitchenAid på en induksjonstopp Slik bruker du aluminiumskokekarene dine fra KitchenAid på en induksjonstopp

Slik bruker du aluminiumskokekarene dine fra KitchenAid på en induksjonstopp

Våre non-stick-kokekar er utrustet med innovativ induksjonsteknologi som fordeler varmen raskt og jevnt, uavhengig av varmekilde. Derfor kan alle våre kokekar brukes på induksjonstopper. Du kan sjekke dette ved å se etter følgende symbol, som du finner på undersiden av kokekaret.

mceclip0.png

  • Induksjonstopper utvikler en veldig sterk varme på veldig kort tid. Kokekar utrustet med vår innovative induksjonsteknologi varmes opp svært raskt på induksjonstopper. Vær spesielt nøye med å ikke bruke høy varme, og la aldri kokekaret være uten tilsyn når det er i bruk.
  • Diameteren på kokekarets bunn bør tilsvare størrelsen på kokesonen. Hvis kokekaret er for lite, kan det hende at elementet ikke registrerer det, og ikke aktiveres. Her er en illustrasjon på hvordan du plasserer kokekaret på riktig kokesone.

mceclip1.png

mceclip2.png

  • Forsikre deg om at induksjonstoppen og kokekarene er frie for rusk, slik at det ikke blir riper på induksjonstoppen når du bruker dem.
  • Aldri skyv eller dra kokekar over koketoppen når du lager mat, da dette kan lage riper. Løft alltid kjelen.