Kuchynská váha by sa mala skladovať bez toho, aby sa na ňu čokoľvek položilo, aby sa predišlo zbytočnému namáhaniu snímačov. Ak bude váha dlhší čas skladovaná bez použitia, batérie by sa mali vybrať.