Da li treba oprati noževe posle oštrenja? Da li treba oprati noževe posle oštrenja?

Da li treba oprati noževe posle oštrenja?