Kako da očistim svoju KitchenAid vodootpornu vagu?
Ručno operite pomoću meke krpe. Nemojte koristiti abrazivne čistače, jer...
Kako da očistim svoju KitchenAid vagu?
Obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne čistače, jer oni mog...
Kako da očistim moj KitchenAid tajmer / brojač?
Obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne čistače, jer oni mog...
Kako da očistim svoj KitchenAid termometar?
Obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne čistače, jer ovi mog...