Vad bör jag göra innan jag använder mitt KitchenAid-kärl i aluminium för första gången? Vad bör jag göra innan jag använder mitt KitchenAid-kärl i aluminium för första gången?

Vad bör jag göra innan jag använder mitt KitchenAid-kärl i aluminium för första gången?

  • Ta bort allt förpackningsmaterial och alla etiketter. återvinn
    på lämpligt sätt.
  • Diska i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka grundligt med en mjuk
    trasa.