Kan jag kyla av varma aluminiumkärl under kallt vatten? Kan jag kyla av varma aluminiumkärl under kallt vatten?

Kan jag kyla av varma aluminiumkärl under kallt vatten?

• Spola INTE varma kokkärl med kallt vatten. Låt kokkärlet svalna helt först.

Om du rengör en varm panna med kallt vatten kan det orsaka en temperaturchock, som kan medföra att pannan slår sig. Pannan kan då inte repareras.