Använd knivslipen endast för knivar med tunt blad. Den är inte avsedd att användas med tandade knivar. Ställ knivblocket på en plan, stadig yta. Sätt i knivbladets tjockare del, närmast handtaget, längst upp i slipskåran. Dra bladet fram och tillbaka samtidigt som du trycker knivseggen lätt nedåt. Upprepa tills optimal skärpa har uppnåtts. Diska dina knivar efter slipning och innan du börjar laga mat.