Τι είδους χάλυβας χρησιμοποιείται για αυτές τις λεπίδες; Τι είδους χάλυβας χρησιμοποιείται για αυτές τις λεπίδες;

Τι είδους χάλυβας χρησιμοποιείται για αυτές τις λεπίδες;