Lai optimāli izmantotu alumīnija gatavošanas trauku, iesakām izlasīt šādus ieteikumus:

 • Gatavojiet uz plīts riņķa, kura pamatnes diametrs ir līdzīgs izmantotā gatavošanas trauka diametram.
 • Gatavojot uz gāzes plīts, noregulējiet liesmu tā, lai tā nesniegtos līdz gatavošanas trauka sāniem.
 • Gatavojot traukā ar vāku, ievērojami samazināsiet enerģijas patēriņu.
 • Iesakām izmantot eļļu vai sviestu. Atcerieties, ka daži eļļas un taukvielu veidi sadeg zemākā temperatūrā. Izmantojiet eļļu un taukvielas ar augstu dūmošanas punktu. Ja gatavojat ar eļļu, vispirms uzkarsējiet ēdiena gatavošanas trauku un tad lejiet tajā eļļu, kas ir istabas temperatūrā.
 • Nelietojiet nekāda veida izsmidzināmu eļļu, piemēram, eļļas aerosolus, izsmidzinātājus vai pulverizatorus. Izsmidzināmās eļļas atliekas var uzkrāties, un tās ir grūti notīrīt no visu veidu ēdiena gatavošanas traukiem.
 • Lieciet produktus gatavošanas traukā, kad eļļa vai sviests uzkarsis.
 • Necentieties paātrināt iepriekšēju karsēšanu, izmantojot pārāk augstu temperatūru.
 • Tā kā gatavošanas trauks lieliski vada siltumu, ēdiens un eļļa var ļoti ātri piedegt.
 • Vienmēr gatavojiet zemā līdz vidējā temperatūrā un izmantojiet augstu temperatūru tikai šķidrumu uzvārīšanai. Izmantojiet zemu temperatūru ēdiena sildīšanai, lēnai vārīšanai vai maigas mērces pagatavošanai.
 • Nekad nepārkarsējiet gatavošanas trauku. Ja temperatūra pārsniedz 260° C, PTFE piedegumdrošais pārklājums var sākt noārdīties.
 • Vienmēr pirms karsēšanas ieziediet gatavošanas trauku ar eļļu vai sviestu. Neatstājiet tukšu pannu uz karsta plīts riņķa un neļaujiet tajā esošajam šķidrumam pilnībā izvārīties. Tas var sabojāt gatavošanas trauka pārklājumu.
 • Vienmēr lietojiet gatavošanas trauku ar zemas līdz vidējas temperatūras iestatījumiem. Gatavošana augstā temperatūrā var sabojāt gatavošanas trauka pārklājumu.
 • Nekad nelietojiet metāla piederumus uz piedegumdrošās virsmas. Ieteicams izmantot plastmasas, gumijas vai koka piederumus, lai aizsargātu ēdiena gatavošanas trauka piedegumdrošo pārklājumu.
 • Negrieziet produktus gatavošanas traukā.
 • Gatavojot uz halogēna, keramiskām vai indukcijas plītīm, uz plīts virsmas un gatavošanas trauka nedrīkst būt netīrumi, kas var saskrāpēt plīts virsmu.
 • Gatavošanas laikā nekad nevelciet traukus pa plīts virsmu, jo tas var radīt skrāpējumus. Vienmēr paceliet trauku.