Vai drīkst lietot ieplaisājušus vai saskrāpētus stikla vākus? Vai drīkst lietot ieplaisājušus vai saskrāpētus stikla vākus?

Vai drīkst lietot ieplaisājušus vai saskrāpētus stikla vākus?