Какъв клас стомана се използва за тези остриета? Какъв клас стомана се използва за тези остриета?

Какъв клас стомана се използва за тези остриета?