Πως να χρησιμοποιήσετε το αλουμινένιο KitchenAid τηγάνι σας πάνω σε μια επαγωγική εστία. Πως να χρησιμοποιήσετε το αλουμινένιο KitchenAid τηγάνι σας πάνω σε μια επαγωγική εστία.

Πως να χρησιμοποιήσετε το αλουμινένιο KitchenAid τηγάνι σας πάνω σε μια επαγωγική εστία.

Το σκεύος είναι εξοπλισμένο με πρωτοποριακή επαγωγική τεχνολογία που μεταφέρει την θερμότητα γρήγορα και ομοιόμορφα, ανεξάρτητα από την πηγή θερμότητας. Επομένως, όλα τα τηγάνια μας είναι έτοιμα προς χρήση σε μια επαγωγική εστία. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό με το σύμβολο που ακολουθεί και που μπορείτε να βρείτε στην βάση του τηγανιού.

mceclip0.png

  • Οι επαγωγικές εστίες δημιουργούν πολύ έντονη θερμότητα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα σκεύη που είναι εξοπλισμένα με την πρωτοποριακή επαγωγική τεχνολογία μας θερμαίνονται εξαιρετικά γρήγορα στις επαγωγικές εστίες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιείτε μεγάλη θερμότητα και ποτέ να μην αφήσετε το σκεύος σας χωρίς επίβλεψη όταν το χρησιμοποιείτε.
  • Η διάμετρος της βάσης του τηγανιού πρέπει να είναι ίση με την διάμετρο του ματιού. Εάν το τηγάνι είναι πολύ μικρό το μάτι μπορεί να μην αισθανθεί το τηγάνι και να μην ανάψει. Εδώ φαίνεται ένα σκίτσο που απεικονίζει την σωστή τοποθέτηση του τηγανιού σωστά στην εστία.

mceclip1.png

mceclip2.png

  • Όταν χρησιμοποιείτε επαγωγική εστία βεβαιωθείτε πως το μάτι και το σκεύος δεν έχουν ρινίσματα ώστε να μην γρατσουνιστεί το μάτι.
  • Ποτέ μην ανακατέυετε η σέρνετε το τηγάνι επάνω στην εστία κατά την διάρκεια του μαγειρέματος γιατί μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές. Πάντα ανασηκώστε το τηγάνι.