Μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα ένα γυάλινο καπάκι που έχει ρωγμές ή γρατσουνιές; Μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα ένα γυάλινο καπάκι που έχει ρωγμές ή γρατσουνιές;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα ένα γυάλινο καπάκι που έχει ρωγμές ή γρατσουνιές;

Μην χρησιμοποιείτε γυάλινα καπάκια που έχουν ρωγμές ή γρατσουνιές. Εάν το καπάκι σας έχει ραγίσει ή έχει βαθιές γρατσουνιές, μπορεί να προκληθεί σπάσιμο ανα πάσα στιγμή.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να παραγγείλετε ένα νέο καπάκι.