Τι κάνω εάν παρουσιαστεί κενό αέρος στο καπάκι; Τι κάνω εάν παρουσιαστεί κενό αέρος στο καπάκι;

Τι κάνω εάν παρουσιαστεί κενό αέρος στο καπάκι;

Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το καπάκι.

  • Αρχικά, απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας και απομακρύνετε ολόκληρο το τηγάνι από την εστία θερμότητας.
  • Στη συνέχεια, αφαιρέστε αργά το καπάκι.