Vad gör jag om lockvakuum uppstår? Vad gör jag om lockvakuum uppstår?

Vad gör jag om lockvakuum uppstår?