Kan jag använda ett glaslock även om det har sprickor eller repor? Kan jag använda ett glaslock även om det har sprickor eller repor?

Kan jag använda ett glaslock även om det har sprickor eller repor?