Za šta se koristi Nož za hleb? Za šta se koristi Nož za hleb?

Za šta se koristi Nož za hleb?