Za šta se koristi Santoku nož? Za šta se koristi Santoku nož?

Za šta se koristi Santoku nož?