Za šta se koristi nazubljeni nož? Za šta se koristi nazubljeni nož?

Za šta se koristi nazubljeni nož?