Za šta se koriste noževi za šnicle? Za šta se koriste noževi za šnicle?

Za šta se koriste noževi za šnicle?