Za šta se koristi Paring Nož? Za šta se koristi Paring Nož?

Za šta se koristi Paring Nož?