Za šta se koristi Satara? Za šta se koristi Satara?

Za šta se koristi Satara?