Za šta se koristi Fine-Edge utility nož? Za šta se koristi Fine-Edge utility nož?

Za šta se koristi Fine-Edge utility nož?